IESP-635 HIẾP DAM EM NỮ SINH TRONG THƯ VIỆN

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Yukari, một học sinh danh dự, đã từ bỏ việc học của mình vì bệnh tật của cha mẹ và nói với giáo viên rằng cô sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp. Khi Yukari yêu cầu được tiến cử cho những lời đó, giáo viên đã nói: Nếu em lắng nghe những gì giáo viên nói cho đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ tiến cử em. Địa ngục bắt đầu với từ đó ...